درباره ما

ابراهیم ملاپورسرپرست گروه سکوت چندین سال است با تاسیس یک تیم مجرب به تولید آثار چوبی پرداخت است. نگاه وی به معرق بیشتر کار بردی است و به همین دلیل از تکنیکهای متنوع (معرق و نازک کاری و…..)استفاده نموده تا سوداهای افکارش را به بار بنشاند،بعد از خلق آثار نفیسی همچون تخته نرد چند کاره,جعبه جواهرات رمزدار و…..موفق به دریافت مهر مرغوبیت بین المللی یونسکو و چهار مهر ملی مرغوبیت تولید صنایع دستی شد و همچنین جزء ده هنرمند برتر صنایع دستی در سال ۹۲ بوده است.

http://sokootcraft.ir/ax/darbareh_ma/1.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/darbareh_ma/2.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/darbareh_ma/3.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/darbareh_ma/4.jpg