آینه شمعدان معرق کاری

http://sokootcraft.ir/ax/ayneh/0..jpg

http://sokootcraft.ir/ax/ayneh/1.jpg

آینه شمعدان

اندازه :۵۰ در ۳۵
اندازه : ۱۰۰ در ۷۰ سانتی متر
وزن میانگین : ۴ کیلوگرم

چوبهای استفاده شد : کرات ،‌عناب ، افرا ،‌گردو ، پرتقال و …..


 نکته : این طرحها در اندازه
های متفاوت قابل اجرا می باشد که قیمت آن متفاوت از هم هستند

اندازه متداول آینه : ۵۰ در ۳۵ و ۱۰۰ در ۷۰ سانتی متر
اندازه متداول شمعدان : ۱۵ سانتی متر

 آینه  تمام چوب

سال تولید : ۸۹

وزن میانگین :۶کیلوگرم 

چوبهای استفاده شده : افرا ، شمشاد ، نارنج ، گردو و …

http://sokootcraft.ir/ax/ayneh/00.jpg


http://sokootcraft.ir/ax/ayneh/2.jpg

2 Responses درباره “آینه شمعدان معرق کاری”

*