تابلوهای فانتزی

http://sokootcraft.ir/ax/tablo_fantezi/0.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/tablo_fantezi/1.jpg

تابلو های فانتزی معرق تمام چوب
برای ساخت تابلو فقط از انواع چوب ها استفاده می شود نه از رنگ و …
اندازه میانگین : ۴۰ در ۴۰ سانتی متر
وزن میانگین : ۲ کیلوگرم

*