تابلوهای معرق تمام چوب

http://sokootcraft.ir/ax/tabloha/0.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/tabloha/1.jpg

تابلوی معرق تمام چوب
طرح نگار گری اثر استاد فرشچیان
عنوان اثر : زشت و زیبا
اندازه : ۱۱۰ در ۸۰
وزن میانگین : ۷ کیلوگرم
سال تولید : ۹۰
چوبهای استفاده شده : انجیلی ، پسته ، نارنج ، پرتغال ، گردوی سوخته و …
توضیحات : این تابلو تمام چوب بوده و از نقاشی استفاده نشده است.
ادامه متن و آثار در ادامه مطلب…

http://sokootcraft.ir/ax/tabloha/2.jpg

تابلوی معرق تمام چوب
طرح نگار گری اثر استاد فرشچیان
عنوان اثر : روزی ز سر سنگ
اندازه : ۱۱۰ در ۸۰
وزن میانگین : ۷ کیلوگرم
سال تولید : ۹۰
چوبهای استفاده شده : گردو ، شمشاد و …
توضیحات : این تابلو تمام چوب بوده و از نقاشی استفاده نشده است.

4 Responses درباره “تابلوهای معرق تمام چوب”

*