جعبه جواهرات چوبی معرق شده کاری رمز دار ۱

http://sokootcraft.ir/ax/jabeh_javaherat_ramz_dar/0.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/jabeh_javaherat_ramz_dar/1.jpg

دارای مهر اصالت ملی در سال ۹۲
جعبه مذکور شامل دو بخش می باشد که برای باز کردن آن باید ضامن ها را آزاد کنیم
بخش اول : دو کشوی جلوی جعبه توسط فشار دادن یکی از کادرهای کنار اسلیمی جعبه آزاد می شود
اندازه : کشوی اول ۷ سانتی متر در ۲۳ سانتی متر
کشوی دوم ۵ سانتی متر در ۲۳ سانتی متر
بخش دوم : بالای جعبه که با دو حرکت جلو و چپ اسلیمی روی جعبه باز می شود . در انتهای فضای بالای جعبه یک قسمت به عنوان جای مخفی تعبیه شده است .
اندازه : ۲ سانتی متر در ۲۴ سانتی متر
اندازه کامل جعبه ۲۷ سانتی متر در ۱۵ سانتی متر
وزن میانگین : ۵ کیلوگرم
چوبهای استفاده شده : گردو ، عناب ، زرشک ، توت و …
سال تولید : ۹۲
ادامه آثار در ادامه مطلب…

http://sokootcraft.ir/ax/jabeh_javaherat_ramz_dar/3.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/jabeh_javaherat_ramz_dar/4.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/jabeh_javaherat_ramz_dar/6.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/jabeh_javaherat_ramz_dar/8.jpg

*