جعبه جواهرات چوبی

http://sokootcraft.ir/ax/jabeh_javaherat/0.jpg

جعبه جواهرات کوچک جعبه حلقه

اندازه جعبه حلقه :۵٫۵ در ۵٫۵ با ارتفاع ۳٫۵ 

وزن میانگین: ۴۰ گرم

اندازه جعبه جواهرات :۱۵در۱۵ سانتی متر با ارتفاع ۹ سانتی متر
وزن میانگین : ۵۰۰گرم  
برای ساخت جعبه از چوبهای متفاوت استفاه می شود
به عنوان مثال : آزاد ، عناب ، توت ، گردو ، نارنج ابلق و …
ادامه آثار در ادامه مطلب…

http://sokootcraft.ir/ax/jabeh_javaherat/1.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/jabeh_javaherat/2.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/jabeh_javaherat/3.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/jabeh_javaherat/4.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/jabeh_javaherat/5.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/jabeh_javaherat/6.jpg

*