رحل قرآن

http://sokootcraft.ir/ax/rahl_qoran/0%20copy.jpg

جعبه کتب مذهبی

توضحیات : با باز کردن ضامن ها قسمتهایی از جعبه باز شده و تبدیل به رحل می شود.

این اثر دارای مهر اصالت ملی در سال ۹۲ شده است.

اندازه : ( بسته به اندازه کتب قابل تغییر است ) 

چوبهای استفاده شده : گردو ، افرا ، شمشاد و …

وزن میانگین : ۲ کیلوگرم

سال تولید : ۹۲

http://sokootcraft.ir/ax/rahl_qoran/1.jpg

http://sokootcraft.ir/ax/rahl_qoran/2.jpg

4 Responses درباره “رحل قرآن”

*