آینه شمعدان معرق کاری

آینه شمعدان اندازه :۵۰ در ۳۵ اندازه : ۱۰۰ در ۷۰ سانتی متر وزن میانگین : ۴ کیلوگرم چوبهای استفاده شد : کرات ،‌عناب ، افرا ،‌گردو ، پرتقال و …..